Uncategorized

ЖАМЦ ГУАЙ С.Э.Р.Э.Л Ө.Д.Ө.Ө.Д.Ө.Г УРГАМАЛ ЗАЖИЛААД ЗАМД ТААРСАН НЭГЭН О.Х.И.Н.Ы.Г ХАРААД Ө.Ө.Р.И.Й.Н М.Э.Д.Э.Л.Г.Ү.Й… ДАРЖ ОРООД

Т.а.н.и.х.г.ү.й у.р.г.а.м.а.л з.а.ж.л.а.а.д б.а.л.р.а.х дөхсөн м.а.л.ы.н э.м.ч Жамц өвгөн б.а.й.г.а.л.ь.д дуртай ч байгаль эхийн бүтээл болох жимс жимсгэнэ, навч цэцэгсээс а.й.д.а.г нэгэн ажээ. Эрүүл агаарт гарч, байгалийн сайханд аялна гэхээс хөл нь газар х.ү.р.э.х.г.ү.й хөөр баяр болдог ч тэрбээр хаа ч явсан янз бүрийн жимс жимсгэнэ, ургамал навчнаас и.х.э.д б.о.л.г.о.о.м.ж.л.о.н ж.и.й.р.х.д.э.г байна.

Идэр залууд нь тохиолдсон нэгэн явдал түүний с.э.т.г.э.л.д б.а.т х.о.н.о.г.ш.и.н үлдсэнээс тэр ийм х.я.н.а.м.г.а.й б.о.л.г.о.о.м.ж.т.о.й болсон юмсанж. Тэрбээр 26-хан настайдаа нэгэн с.у.м.ы.н м.а.л.ы.н ерөнхий э.м.ч.э.э.р томилогдон очжээ. Ерөнхий э.м.ч гэсэн а.л.д.а.р з.ү.ү.ж, олны итгэл хүлээсэн хүн болно гэдэг залуу хүний хувьд б.а.х.д.а.ж бахархахаас өөр аргагүй нэр төрийн хэрэг гэдэгтэй хэн ч м.а.р.г.а.х.г.ү.й буй за.

Жамц ажлаа хүлээж авсанаас хойш аль болох м.а.л.т.а.й ойр дотно байж м.а.л.т.а.й холбоотой бүхий л а.с.у.у.д.а.л.д г.ү.н г.ү.н.з.г.и.й нэвтрэхийг эрмэлзэх болсон аж. Тэрбээр “Энэ с.у.м.ы.н м.а.л өсөх үү х.о.р.о.г.д.о.х уу гэдэг зөвхөн надаас л шалтгаална” гэх мэтээр бодон м.а.л.ы.н өсөлтийг нэмэгдүүлж, ү.р.ж.и.л ш.и.м.и.й.г нь дээшлүүлэх ямар нэг агуу а.р.и.у.н г.э.г.э.э.н зүйл хийх х.ү.с.э.л.д а.в.т.д.а.г байжээ.

М.а.н.ь э.р угаасаа уул хадаар хэсүүчлэн т.э.н.э.х дуртай байсныг хэлэх үү нутаг орны хөрс, ургамалыг судална гээд хагас бүтэн сайны амралтын өдөр болохоор л энэ тэрүүгээр т.э.н.э.э.д явчихдаг болж. Ингэж яваад нэг удаа с.у.м.ы.н төвөөс 20 гаруй км зайтай орших Бүст х.а.й.р.х.а.н хэмээх их модтой уулын ойр орчимын өвс ногоог тандан судлахаар болсон аж.

Нэг их хол газар биш гэж тооцсон учраас хоёр н.ү.д.н.и.й д.у.р.а.н, хоёр литр х.а.р цай, хоолны халуун сав дүүрэн цуйванг жижиг цүнхэнд хийн үүрээд явган гарч өгчээ. Цэлмэг дулаахан өдөр байсан болохоор тайвуухан явсаар их үдийн алдад Бүст х.а.й.р.х.а.н.ы х.о.р.м.о.й.д ирж түр амарсан байна.

Эрхэлж буй ажлынхаа а.м.т ш.и.м.т.э.н.д бүрэн т.а.т.а.г.д.а.н о.р.с.о.н Жамц өтгөн ургасан өвсөн дээр суун ийш тийшээ харж байхдаа байгалийн сайхныг бишрэн “Аргагүй л баян сайхан нутаг юм даа. Өвсний шимтэй нь ургаж усны тунгалаг нь урсах юм даа. Ийм сайхан өвс ногоо и.д.э.ж байхад м.а.л яаж х.о.р.о.г.д.о.х билээ.

М.а.л.ч.н.ы арга ухаан, м.а.л.ы.н э.м.ч.и.й.н санал санаачилгаас л бүх зүйл шалтгаална даа” гэх мэтээр өөрөө өөртөө өгүүлээд зогсохгүй х.а.ш.и.р туршлагатай з.о.о.т.е.х.н.и.к.ч аятай ойр хавийнхаа навч цэцэгсээс т.а.с.д.а.н ү.р.ж, .и.м.э.р.ч, ү.н.э.р.л.э.ж байсан ажээ. Тэгж байхдаа санаандгүй нэг навчны т.а.с.а.р.х.а.й.г а.м.а.н.д.а.а хийгээд з.а.ж.и.л.ж о.р.х.и.с.о.н байна.

Жамц шиг м.а.л.д х.а.й.р.т.а.й м.а.л.ы.н э.м.ч байтугай энгийн хүмүүс ч с.о.н.и.у.ч з.а.н.д.а.а х.ө.т.л.ө.г.д.ө.ө.д гэх юмуу өнө эрт өвс ногоон т.э.ж.э.э.л.т.э.н байсан з.ө.н б.и.л.э.г.т.э.э х.ө.т.л.ө.г.д.ө.ө.д гэх юмуу байгальд явахдаа ямар нэг өвс ногоо а.м руугаа х.и.й.г.э.э.д з.а.ж.и.л.ж о.р.х.и.д.о.г нь г.э.м биш шүү дээ.

Тиймээс энэ бол нэг их г.а.й.х.а.ж ц.о.ч.и.р.д.о.х үйл явдал биш байлаа. Гэсэн ч хэдхэн хормын дараа өрнөсөн үйл явдал Жамцыг жинхэнэ б.а.л.м.а.г.д.у.у.л.а.н с.а.н.д.а.р.г.а.ж.э.э. Тэр ийш тийш харж нэлээн суугаад босох үед г.э.н.э.т б.и.е нь и.р.в.э.г.н.э.н хөл нь б.а.д.а.й.р.а.н нэг л х.а.ч.и.н болох шиг санагдсан байна.

Гэхдээ тэр даруй зүгээр болсон учраас тэр дээшээ өгсөхөөр явжээ. Тэгтэл түүний өөдөөс арван тав ч юм уу эсвэл арван зургаа хүрч яваа болов уу гэмээр г.о.д.г.о.р б.о.р о.х.и.н хэдэн т.у.г.а.л х.ө.ө.с.ө.ө.р гараад ирсэн аж. Энэ о.х.и.н.ы.г харсан тэр мөчид Жамцын дотор яг л г.а.л.т б.ө.м.б.ө.г т.э.с.р.э.х шиг болжээ.

О.х.и.н.ы о.г.т.о.р д.а.а.ш.и.н.з.н.ы доороос ц.у.х.у.й.с.а.н н.ү.ц.г.э.н ш.и.л.б.э яг л н.а.с б.и.е г.ү.й.ц.с.э.н х.ү.ү.х.н.и.й.х шиг ч.и.л.и.й.н харагдаж, нимгэн даавуун э.н.г.э.р.и.й.н цаанаас үл мэдэг т.о.в.о.й.х х.ө.х нь ү.н.с.э.н ү.н.г.э.ж ш.и.м.э.н т.а.а.л.а.х цаг нь болж боловсорсон жимс мэт с.а.н.а.г.д.а.а.д болохгүй байсан аж.

Нэг л мэдэхэд Жамц тэрхүү о.х.и.н д.э.э.р я.в.а.а.д оччихсон тэгээд зогсохгүй ногоон дээр д.э.э.ш нь х.а.р.у.у.л.а.а.д д.а.р.а.а.д у.н.а.ч.и.х.с.а.н н.и.м.г.э.н даашинзны нь э.н.г.э.р.и.й.г я.р.ч.и.х.с.а.н а.л.г.а.н.ы х.о.н.х.о.р.т б.а.г.т.а.х.т.а.й ү.г.ү.й.т.э.й б.я.ц.х.а.н х.ө.х.и.й.г нь ш.и.м.ж цаадах нь а.й.ж и.ч.с.э.н.д.э.э “Б.о.л.и.о.ч ээ! хэмээн доороос нь м.у.л.т.р.а.х с.а.н.а.а.т.а.й а.м.ь з.у.л.б.а.н т.э.л.ч.и.л.ж байсан ажээ.

Жамц яг тэр үед л гэнэт с.э.х.э.э авч өөрийгөө юу х.и.й.г.э.э.д б.а.й.г.а.а.г ойлгосон байна. Тэрбээр о.х.и.н.ы.г татан б.о.с.г.о.ж у.у.ч.л.а.л г.у.й.г.а.а.д “Ах нь я.н.з б.ү.р.и.й.н м.у.у юм б.о.д.о.о.г.ү.й шүү” хэмээн хэлчихээд х.а.р э.р.ч.э.э.р.э.э гүйчихжээ. Түүний с.у.д.с.а.а.р ц.у.с биш харин х.у.р.ь.ц.а.н т.а.ч.а.а.х.ы.н х.ү.с.л.э.н х.а.л.у.у.н х.а.й.л.м.а.г болон у.р.с.ч байгаа юм шиг э.р.х.т.э.н

нь х.ө.в.ч.р.ө.н ч.а.н.г.а.р.ч өмдөө ц.о.о х.а.т.г.а.х нь холгүй байсан учир Бүст х.а.й.р.х.а.н.ы баруун с.у.г.а.н.д байх б.у.л.а.г дээр очиж х.ү.й.т.э.н у.с руу нь толгойгоо д.ү.р.ж о.р.х.и.ж.э.э. Хэд хэдэн удаа толгойгоо д.ү.р.ж жаахан с.э.х.э.э ороод г.а.р х.а.н.г.а.л.г.а х.и.й.н ч.и.н.э.р.ч ч.а.н.г.а.р.с.а.н э.р.х.т.э.н.э.э с.у.л.л.а.ж, о.р.и.л.ж ч.а.р.л.а.н байж хэдэнтээ у.г.с.р.у.у.л.а.н д.у.р т.а.в.ь.с.а.н.ы эцэст сая л нэг юм б.и..ен д.о.т.о.р нь о.р.ш.с.о.н м.у.у ё.р.ы.н х.ү.с.л.э.э.с с.а.л.с.а.н аж.

Б.и.е нь х.ө.н.г.ө.р.ө.н с.э.т.г.э.л нь у.у.ж.и.р.с.а.н.ы дараа нөгөө о.х.и.н.ы.г мөн ү.ү.р.ч явсан цүнхээ санаж буцаад очиход о.х.и.н дээр ах нь бололтой хоёр хөвгүүн ирчихсэн о.х.и.н Жамцын х.а.ч.и.н а.в.и.р.ы.н талаар а.м а.л.д.а.ж о.р.х.и.с.о.н нь илт бүгд түүнийг ж.о.г.о.т.о.й нүдээр харж байсан юмсанж.

Түүнээс хойш тэр нутгийнхан Жамцаас з.а.й.г.а.а б.а.р.и.х болсон тул м.а.н.ь э.р ч нэг их удалгүй ажлаа буцаан өгч хот руу ирж санаа нь а.м.а.р.с.а.н аж. Ийм нэг э.в.г.ү.й я.в.д.л.ы.г б.и.е.э.р.э.э мэдэрсэн учраас тэрбээр “Тухайн үед би с.э.р.э.л ө.д.ө.ө.х ч.а.д.а.л.т.а.й ямар нэг у.р.г.а.м.а.л з.а.ж.и.л.ж о.р.х.и.с.о.н байх.

Бидний х.ө.л доор х.ө.г.л.ө.р.ч байгаа ү.й олон н.а.в.ч ц.э.ц.г.и.й.н алийг нь ямар ш.и.д.т.э.й гэдгийг хэн ч мэдэхгүй шүү дээ” хэмээн ярьж “Ээ дээ та минь о.й т.а.й.г.а, у.у.л х.а.д.а.а.р з.у.г.а.а.л.ж явахдаа а.м х.а.м.а.р.т.а.а ямар нэг у.р.г.а.м.а.л о.й.р.т.у.у.л.а.х х.э.р.э.г.г.ү.й шүү. Бүр ү.н.э.р.л.э.х ч хэрэггүй” хэмээн захидаг болсон юмсанж…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button