Шар мэдээ

Эмэгтэйчүүд нэгээс дээш хүүхэдтэй бол 50 насанд тэтгэвэрт гарах нь …

  • Эмэгтэйчүүд нэгээс дээш хүүхэдтэй бол 50 насанд тэтгэвэрт гарах хуулийн тухай

Эмэгтэйчүүд хэдэн хүүхэд төрүүлсэн байхаас үл хамааран эрт тэтгэвэрт гарах боломжийг олгох хуулийн талаар зөвлөлдлөө. Хэрэв огт хүүхэд төрүүлээгүй бол үрчилж авсан хүүхдийг мөн тооцно. Нэг болон түүнээс дээш хүүхэдтэй эмэгтэй сайн дураараа 50 насанд тэтгэвэрт гарах эрхтэй болно. Хэрэв улсад ажилласан жил 20-с дээш жил байх шаардлагатай. Хэрэв сайн дураараа нийгмийн даатгал төлж байсан иргэдийг хэдэн жил төлснөөс нь хамаарна.

Малчин болон хувиараа бизнес эрхлэгчид хүнд нөхцөлд ажиллаж байснаас хамаарч тэтгэвэр тогтоолгоно. Малчин эмэгтэйчүүд нөхөн төлбөр төлөөд ажилласан 1 жилийг 1,5 жилээр бодож тэтгэвэр олгоно. Хэрэв батланх хамгаалах, цэрэг цагдаа зэрэг хүчний байгууллат ажилласан бло тухайн байгууллага шийднэ. Нийгмийн даатгал жил алдалгүй төлж явсан иргэнд нэмэлт жилийн тэтгэвэр бодно.

Хэрэв хүүхэд огт төрүүлээгүй болон өргөж аваагүй эмэгтэйчүүд хүүхдэд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулсан эсэхээс хамаарна. Хэрэв энэ хуулийн заалтыг бүх заалтыг бүх нийтээр мөрдвөл эдгээр хүмүүст зориулж эрт гарах боломжийн талаар судална. Улсад жил өнжөөгүй ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдэд завсардсан жил байхгүй бол улсаас нэмэлтээр тэтгэмж өгнө.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button